TEORETICKÝ TEST NA ZZVJ

Součástí zkošek základního výcviku jezdce je taky teorerická část. Teoretickou část ZZVJ představuje písemný test z okruhu otázek stanoveném ČJF (Čekou Jezdeckou Federací). V zásadě platí, že test není moc složitý, ale samozřejmě záleží na předchozí individuální přípravě.

zkouška může probíhat ústnhě nebo písemně a na výber byste mělli mít vždycky z několika možností.

Průběh:

  • na test má uchazeč vyhrazený čas 45 minut

  • na celý průběh testování dohlíží jeden k tomu určený komisař

  • test obsahuje 35 otázek

  • test je formou odpovědí a) b) c)

  • vždy je jen jedna správná odpověď

  • splnil = minimálně 30 správných odpovědí (tzn. max. počet chyb je 5!)

Okruhy otázek

Co je ZZVJ?