DREZURA NA ZZVJ

Drezúra (také používáno drezura) je obecně série cviků pro chované zvíře. Úkolem drezůry je ukázat, jak spolu zvíře a člověk dokáží spolupracovat, přičemž se využívá jejich schopností.Slovo drezúra je odvozeno od francouzského "dresser" - cvičit, mimo jiné i jezdeckého, nebo tažného koně. Dnes je ovšem drezurní ježdění špičkovou sportovní disciplínou, která předvádí nejdokonalejší využití schopností koně. Drezurní ježdění má mnoho stupňů obtížnosti, podobně jako parkur (Z, L, S, ST, T, TT).

Historie drezury

Moderním drezurním soutěžím předcházely zkoušky nejlépe trénovaných koní evropských vojenských škol, obvyklé v devatenáctém století. Tyto individuální zkoušky byly poprvé zahrnuty do programu olympijských her v roce 1912 a drezurní soutěže družstev byly zařazeny roku 1928 na olympiádě v Amsterodamu. Nejnáročnější kroky, passage a piaffe, byly poprvé zahrnuty do programu jako součást zkoušky roku 1932 v Los Angeles a cvalové piruety byly prvně předvedeny v Berlíně v roce 1936. Klasické "nadzemní" figury se v soutěžích neuplatňují.

Drezurní soutěže

Drezurní soutěže nižších stupňů se předvádějí na soutěžním obdélníku o rozměrech 20x40 metrů, střední úlohy a mezinárodní soutěže se jezdí na kolbišti 20x60 metrů. Existují čtyři mezinárodní soutěže: Cena sv. Jiří, Intermediare I, Intermediare II, Velká cena (Grand Prix). Stále vzrůstá obliba küru - volné skladby na hudbu s určenými povinnými prvky. Olympijská soutěž se někdy označuje jako Grand Prix Special.Drezúra se také často jezdí za doprovodu hudby, což tento sport povyšuje na umění. Každá série cviků má škálu známek od 0 do 10.

Drezura je také součástí zkoušek základního výcviku jezdce. Jezdí se však pouze jednoduché drezurní úlohy Z1 a Z2, přičemž na každých zzvj je pouze jedna z nich. Úlohy se jezdí buť nazpaměť, nebo se čtou.

.

.

Z2

Z1

DREZURNÍ ÚLOHY PRO ZZVJ

A znovu video. Drezurní úlohaZ1aZ2

A JEŠTĚ DREZURNÍ OBDELNÍKY

Co je ZZVJ?