CO JE ZZVJ?

Nejprve si musíme položit otázku: CO TO VLASTNĚ JE ZZVJ A K ČEMU MI BUDE DOBRÁ? Zkouška základního výcviku jezdce je vůbec první oficiální zkouška, kterou jezdec může vykonat a po jejímž splnění je evidován v České jezdecké federaci jako držitel jezdecké licence. Česká jezdecká federace (ČJF) je v podstatě hlavní administrativní středisko jezdeckého sportu v České republice, které řídí 7 odvětví jezdeckého sportu: drezúru, skokové ježdění, všestrannost (military), vytrvalost (enduranci), spřežení, voltiž a konečně také reining. Pod záštitu ČJF by měly být přidány i parajezdecké sporty. Zpět ale k hlavnímu tématu, ČJF eviduje všechny jezdce, kteří splnili ZZVJ a tím se stali držiteli jezdecké licence a mají tedy možnost účastnict se oficiálních závodů. Známe dva typy ZZVJ:

  1. ZZVJ pony
  2. ZZVJ - na velkém koni
  3. Dále je to například westernnová nebo dostihová licence

Obě z těchto zkoušek se skládají ze čtyř částí, avšak jsou mezi nimi jisté odlišnosti.

K čemu vám vlastně taková licence bude dobrá? Asi nejdůležitějším faktorem pro většinu uchazečů je to, že po jejím získání mohou startovat na oficiálních jezdeckých závodech (skokové ježdění, drezúra, všestrannost - pro ostatní disciplíny se vyžaduje speciální jezdecká licence). Avšak někteří z jezdců, kteří získali licenci, tuto možnost prakticky vůbec nevyužívají. Jezdecká licence slouží především k pocitu, že jste tzv. něco dokázali a že "na to máte papír". Rozhodně se ale nedá říct, že ten, kdo zkoušku splnil, umí už úplně vše a nedělá žádné chyby. Téměř na každých zkouškách vám rozhodčí budou opakovat, že ZZVJ je teprve začátek, že se ještě budete muset hodně učit a určitě mají všichni pravdu, neboť, jak známo, není sportovního jezdce, který by vám řekl, že už všechno ví a všechno zná, naopak, řekne vám, že u koní se pořád máte co učit, každý kůň je individualita a každý vás naučí něco nového. Přesto však musím dodat, že cesta k splnění této zkoušky není rozhodně nijak jednoduchá, chce to hodně práce, hodně dřiny, protože začátky bývají nejtěžší.

ZZVJ se zkládá ze čtyř částí: Parkur, Drezura, a vedení koně. Součástí ZZVJ je také teoritická část, kdy se odpovídá na písemný test.

PARKUR

DREZURA

A VEDENÍ :D